Thứ Tư, ngày 29 tháng 10 năm 2014
Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014
Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2014